Menu

News & events

 • การนำเข้าของแบรนด์ Tokyo Keiki

  No Comments

  เมื่อกลางปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีโอกาสนำเข้าและจำหน่ายแบรนด์ Tokyo Keiki ด้วยตนเองและหลังจากที่มีการประชุมข้อตกลงและดำเนินการเอกสารต่างๆ ทาง Tokyo Keiki จึงออกหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   สินค้า Tokyo Keiki…

  Read more
 • การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิค

  No Comments

  น้ำมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่อย่างจำกัด และมีราคาแพง ดังนั้นควรใช้น้ำมันทุกหยดให้คุ้มค่ามากที่สุด  การบำรุงรักษาน้ำมันไฮดรอลิคที่จะกล่าวถึงนี้จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากน้ำมัน 1. ให้น้ำมันอยู่ในเครื่องจักร  (Keep it in) หากมีการรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิคออกจากเครื่องจักรแม้เพียงเล็กน้อย และช่างซ่อมบำรุงได้ผัดวันประกันพรุ่งที่จะแก้ปัญหาจะทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่าที่คิด หากลองคิดการสูญเสียน้ำมันต่อวัน ต่อสัปดาห์  และต่อเดือนจะเห็นผลได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้น้ำมันที่รั่วไหลจะทำให้ปั๊มไฮดรอลิคต้องทำงานหนักขึ้น มีค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น รอบระยะเวลาทำงานช้าลง  จึงได้ผลผลิตลดลง และยังเพิ่มงานเรื่องการรักษาความสะอาด,การเติมน้ำมันทดแทน อีกด้วย ตัวอย่างเช่น…

  Read more
 • ระบบไฮดรอลิค คืออะไร?

  No Comments

  ระบบไฮดรอลิค คือ การใช้ของเหลวภายใต้แรงดันสูงๆ เพื่อส่งถ่ายกำลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งและในเวลาเดียวกันก็จะให้แรงเป็นเท่าทวีคูณด้วย ใช้กันแพร่หลายทั้งในอุตสาหกรรมและยานยนต์ ของเหลวไฮดรอลิค 1. น้ำ 2. น้ำมันปิโตรเลียม 3. ของเหลวอื่นๆ (สังเคราะห์) คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค 1. ความหนืดพอเหมาะ และดัชนีความหนืดสูง 2. มีจุดข้นแข็งต่ำ (Pour…

  Read more